Qui som ?

L'Associació neix, doncs, d'una part de la societat civil amb la voluntat de millorar la relació de la població catalana amb l'aigua i el seu entorn natural.

 

La Junta Directiva de l'ACAA està composada per:

 

PRESIDENT Sr. Xavier Latorre i Piedrafita
VICE-PRESIDENTS Sr. Miquel Àngel Fos
SECRETARI Sr. Miguel Ángel Gago
TRESORERA Sra. Belén Latorre
VICESECRETARI Sr. Enric Morillas
VOCALS Sr. Juan Manuel Sánchez (Delegat a Tarragona), Sr. Josep Barberillo, Sr. Ramon Arandes, Sra. Rosa Quirante, Sra. Maria Auset, Sr. Ramon Lletjós, Sr. Josep Lascurain, Sr. Julián Julià.