Què diem ?

Us oferim una col•lecció de documents categoritzats amb continguts relacionats amb l'aigua. Tots es troben en format PDF i s'obren en una nova finestra. Utilitzant la funcionalitat del seu lector de documents PDF pot guardar-los si ho desitja.

 

Canvi climàtic

El canvi climàtic i les rieres del Maresme (part 1). Lorenzo Correa.

El canvi climàtic i les rieres del Maresme (part 2). Agència Catalana de l'Aigua.

 

Directiva Marc de l'Aigua

La directiva europea Marc de l'Aigua - Principis bàsics

La directiva europea Marc de l'Aigua (2000/60/CE DE 23/10/2000) i la participació ciutadana

 

Espais fluvials

Cap a un nou concepte d'espais fluvials

Actuacions de recuperació dels espais fluvials de la conca del Besós (part 1). Albert Sorolla Edo (Naturalea Conservació, S.L.).

Actuacions de recuperació dels espais fluvials de la conca del Besós (part 2). Andreu Salvat Saladrigas.

 

Estalvi i reutilització

Reutilització d'aigües residuals

Implantació de cabals ecològics

Estalvi d'aigua. conceptes i perspectives

 

Aigua i urbanisme

Nous conceptes urbanístics en relació amb la gestió d'espais fluvials. Elisabet Patdesaba, Oscar Gonález de Arriba (Agència Catalana de l'Aigua)

La nova legislació urbanística a Catalunya

El procés d'avaluació ambiental urbanística. El vector aigua. Miguel Alonso Cruelles (Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental).

 

Generals

Per un pacte nacional de l'aigua

40 anys d'abastament a Barcelona

Intervenció integral de l'Administració ambiental

La gestió dels serveis de l'aigua. Pública o privada. Xavier Latorre Piedrafita (Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya).

Aprofitament de les aigües del subsol a Barcelona. Ramon Arandes Renú.

Gestió de l'aigua potable i del clavagueram. Xavier Latorre Piedrafita (Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya).